Πρόγραμμα Στήριξης Επιχειρήσεων

Διέξοδος – Πρόγραμμα Στήριξης Επιχειρήσεων

Η επιχείρηση ΑΒΑΤΟΝ ΣΥΣΤΕΜΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι.Κ.Ε. που εδρεύει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εντάχθηκε στη Δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία».