Αλλαγή της επωνυμίας

Αλλαγή της επωνυμίας

Αλλαγή της επωνυμίας της επιχείρησης ATRIUM ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι.Κ.Ε.

σε ΑΒΑΤΟΝ ΣΥΣΤΕΜΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι.Κ.Ε.

Πρόγραμμα Στήριξης Επιχειρήσεων

Διέξοδος – Πρόγραμμα Στήριξης Επιχειρήσεων

Η επιχείρηση ΑΒΑΤΟΝ ΣΥΣΤΕΜΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι.Κ.Ε. που εδρεύει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εντάχθηκε στη Δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία».

Καλές Γιορτές

Καλές γιορτές

Η διεύθυνση και το προσωπικό της Atrium ΑΤΒΕ σας ευχόμαστε
Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος!