Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της πόρτας εισόδου sd95;