Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της πόρτας εισόδου sd77;