Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της πόρτας εισόδου sd115;